COVB

Actualitat/ Notícies

Nota informativa sobre l’entrada en vigor de la Llei de protecció dels drets i benestar animals

15/09/2023

La Direcció General de Drets dels Animals del Ministeri de Drets Socials i Agenda 30 ha publicat una nota informativa sobre la Llei 7/2023, de 28 de març, de Protecció dels drets i benestar dels animals, per a respondre dos aspectes que han estat consultats de forma reiterada per Col·legis i col·legiats. Així es considera que:

  • L’entrada en vigor de l’obligació dels propietaris de tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per tinença de gossos, no és aplicable fins que s’aprovi i es publiqui el Reglament de desplegament de la llei.
  • Obligacions com ara la realització del curs de tinença responsable o la identificació d’animals inclosos en el llistat positiu, queden també suspeses fins al desplegament del Reglament.

Adjuntem la Nota Informativa del Ministeri.