COVB

Actualitat/ Notícies

Llistat de centres adherits a CEXGAN a la web del COVB

07/07/2023

Donat el gran número de sol·licituds d’informació que es reben al COVB sobre els centres, hospitals i clíniques veterinàries que poden emetre certificats CEXGAN, el COVB ha fet públic un llistat de centres a la web del COVB, a l’apartat de serveis a particulars.

L’objectiu és facilitar que els propietaris dels animals de companyia puguin contactar amb els veterinaris/àries col·legiats/ades que estiguin donats d’alta a CEXGAN amb més facilitat.