COVB

Actualitat/ Notícies

Laboratoris oficials a Espanya per a les proves de valoració d’anticossos de la ràbia

03/05/2024

La prova de valoració d’anticossos de la ràbia necessària, per als gossos, gats i fures que entren a la Unió Europea des d’un país o territori no comunitari no inclòs en l’annex II del Reglament d’execució (EU) No 577/2013, s’ha de realitzar en un laboratori oficial designat d’acord amb l’article 37 del Reglament (UE) 2017/625, i, per tant, específicament acreditat per a la realització d’aquest mètode analític.

A Espanya els laboratoris acreditats són:

  • Laboratorio Central de Sanidad Animal Santa Fe (Granada)
  • Instituto Valenciano de Microbiología

Més informació