COVB

Actualitat/ Notícies

Informe anual de la CEVE: alerta sobre les condicions precàries dels joves

26/11/2021

La Confederación de Empresarios Veterinarios Españoles (CEVE) ha presentat l’Informe 2021 sobre la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari Espanya. Un estudi del sector, basat en dades oficials extretes majoritàriament de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que reflecteix la delicada situació que viuen els veterinaris.

El coautor de l’informe i professor de l’Escola Universitària Mediterrani, adscrita a la Universitat de Girona, Óscar Gutiérrez Aragón, ha precisat que actualment un veterinari està cobrant un salari mitjà similar al de professionals no qualificats. Si es compara amb les retribucions que tenen les professions sanitàries (de les quals la Veterinària en forma part), “la mitjana d’aquestes dobla el salari d’un veterinari”. Alerta també de l’augment de la precarització salarial dels veterinaris que acaben d’entrar al mercat laboral, especialment en clíniques de petits animals. A més, el nombre de treballadors no remunerats “continua creixent”.

L’informe fa esmena també de la necessitat d’acabar amb els tipus impositius que actualment té l’IVA al sector.