COVB

Actualitat/ Notícies

Europa modifica el reglament de control de la triquina

26/08/2022

La Comisión Europea ha publicat al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1418 de la Comisión de 22 de agosto de 2022 pel qual es modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 pel que fa al control de les triquines relacionat amb l’especejament de les canals i els mètodes analítics alternatius.

El nou reglament modifica diferents aspectes referents a l’aïllament de les larves per sedimentació, la recollida de mostres o l’actuació davant de resultats positius o dubtosos, fixant nous valors o les quantitats de mostra que cal enviar al laboratori nacional de referència, entre altres modificacions.

Segons assenyala la Comissión Europea, les mesures previstes al Reglament s’ajusten al dictamen del Comitè Permanent de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos i entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al DOUE. És a dir, comptant a partir d’aquest 23 d’agost.

Accés al Reglament complet