COVB

Actualitat/ Notícies

Emissió de certificats Veterinaris de Salut i d’exportació CEXGAN

30/12/2022

A partir de l’1 de gener de 2023, els Serveis de Sanitat Animal de les Delegacions i Subdelegacions del Govern a les províncies només acceptaran Certificats Veterinaris de Salut emesos per veterinaris col·legiats registrats a CEXGAN. A més, quan se sol·liciti un Certificat Veterinari d’Exportació per a un animal de companyia a l’aplicació en el que calgui  presentar aquest Certificat Veterinari de Salut, el veterinari col·legiat que faci la sol·licitud ha de coincidir amb el que emeti el Certificat Veterinari de Salut.