COVB

Actualitat/ Notícies

El Govern obre una consulta pública per a la Llei de Benestar Animal

21/04/2023

Donat que la nova llei de Benestar Animal inclou diferents apartats, la regulació dels quals es remet al desenvolupament d’un reglament, a través d’un reial decret, la Direcció General de Drets dels Animals, a càrrec de Sergio Garcia Torres i dependent del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, ha decidit obrir una consulta pública prèvia a l’elaboració d’aquest reglament per a recaptar l’opinió de les persones i organitzacions més afectades per la futura norma.

Els temes sobre els quals es demana opinió són:

  • Sistema de registres de protecció animal.
  • Procediment d’inclusió o exclusió d’espècies en el llistat positiu d’animals de companyia.
  • Contingut, periodicitat i indicadors de l’Estadística de Protecció Animal.
  • Acreditació del requisit de no estar inhabilitat per a la tinença d’animals.
  • Condicions de vida adequades per a cada espècie.
  • Curs de formació per a la tinença de gossos.
  • Règim d’inscripció d’entitats en els registres de protecció animal.
  • Regulació del sistema de cria.
  • Contractes de compravenda i adopció d’animals de companyia.

Per a fer arribar aquestes opinions, cal enviar un email utilitzant en el missatge de l’assumpte la fórmula: CPP + Reglament + Nom de l’entitat o persona que firma el text a la bústia de correu electrònic: consultasdgda@mdsocialesa2030.gob.es, tal com s’explica a la pàgina web del ministeri.