COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB participa en el Mercat del Ram de Vic

14/04/2023

Anna Romagosa, membre del Comitè de la Veterinària de Granges del COVB, va rebre al Molt Honorable Pere Aragonés, president de la Generalitat de Catalunya, a l’estand que el COVB i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya van tenir en el tradicional Mercat del Ram de Vic que es va celebrar el 31 de març, 1 i 2 d’abril.