COVB

Actualitat/ Notícies

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona defensa la tasca del Veterinari a les explotacions ramaderes com a garant del benestar dels animals

04/07/2024

  • El COVB defensa la tasca dels veterinaris, siguin independents, d’empresa o contractats, per dur a terme determinades tasques a les explotacions ramaderes i com a principal garant de la sanitat animal.
  • D’acord amb el Reial Decret 364/2023, els ramaders tenen l’obligació de disposar d’un Pla Sanitari Integral (PSI) dissenyat i redactat per un professional
  • Els veterinaris són els professionals amb els coneixements adequats sobre malalties dels animals, bioprotecció, interacció entre salut animal, benestar animal i salut humana, bones pràctiques de cria i resistències als tractaments.

Davant les modificacions proposades pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) sobre el Reial Decret 364/2023 que regula les responsabilitats i obligacions del titular de l’explotació i els veterinaris i el pla sanitari integral de les explotacions ramaderes, i que proposa que la figura del/a veterinari/a d’explotació sigui voluntària, el COVB vol posar de manifest i defensar que el veterinari és una figura imprescindible per dur a terme determinades tasques a les explotacions ramaderes i principal garant de la sanitat animal i la qualitat dels productes.

El COVB defensa la tasca dels veterinaris, siguin independents, d’empresa o contractats per les explotacions ramaderes o personal veterinari de les diferents Administracions, en tots els aspectes de la gestió de la sanitat animal que exigeixen tenir determinats coneixements propis del títol de Veterinària com ara el disseny del Pla Sanitari Integral, la visita i cura de les explotacions ramaderes, formació i assessorament als ramaders, i el seu paper com a nexe clau entre els operadors i l’autoritat competent.

El Comitè de la Veterinària de Granges del COVB considera que la sanitat dels animals de producció i la seguretat i qualitat dels seus productes està garantida pels controls veterinaris que s’apliquen a les granges, tant per part dels veterinaris independents com d’empresa, que donen servei a les explotacions ramaderes, així com el personal veterinari de les diferents Administracions que vigilen l’efectiu compliment d’aquestes garanties.

El fet que la figura del/a veterinari/a d’explotació passi a ser voluntària no ha de comportar necessàriament  un menor control, ni eximeix als ramaders de l’obligació de disposar d’un Pla Sanitari Integral (PSI) dissenyat i redactat per un professional  veterinari,  ni de les visites zoosanitàries veterinàries, amb la freqüència que marqui la legislació en funció del risc zoosanitari de cada granja.

Tanmateix, el Comitè de la Veterinària de Granges del COVB recorda que la legislació europea sobre sanitat animal estableix la necessitat que els operadors i professionals que treballen amb animals tinguin els coneixements adequats sobre malalties dels animals, bioprotecció, interacció entre salut animal, benestar animal i salut humana, bones pràctiques de cria i resistències als tractaments. I, alhora, que els operadors vetllin perquè els establiments sota la seva responsabilitat rebin la visita zoosanitària d’un veterinari quan sigui oportú, en funció dels riscos que presenti l’establiment en qüestió.

Finalment, el COVB demana que les autoritats estatals de la ramaderia no preguin mesures que afecten la sanitat animal sense comptar amb l’opinió dels professionals veterinaris que treballem diàriament a les granges.