COVB

Actualitat/ Notícies

Document del CCVC sobre la gestió de colònies felines

20/10/2023

L’entrada en vigor de la nova Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, implica canvis pel que fa a les responsabilitats dels ajuntaments en matèria de benestar animal i salut pública i, més específicament, en relació amb les colònies felines. Amb l’objectiu d’aclarir-ne els punts clau als tècnics i responsables dels ajuntaments, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) ha presentat el dossier «GIF·VET. Gestió de colònies felines». Les colònies felines són una qüestió molt important en salut pública i en la qual els veterinaris tenim un paper clau.