COVB

Actualitat/ Notícies

Convocatòries per a veterinaris de l’AEMPS

10/09/2022

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha convocat dos processos selectius de personal funcionari interí als quals poden accedir els veterinaris.

El primer és per cobrir 11 places de l´Escala Tècnica de Gestió d’Organismes Autònoms, especialitat de Sanitat i Consum. La distribució per àrees de les places convocades és de 2 places per a l’àrea d’avaluació de medicaments veterinaris biològics-immunològics; 4 places per a l’àrea d’avaluació de la qualitat de medicaments veterinaris farmacològics; 1 plaça per a l’àrea de Seguretat i Residus de medicaments veterinaris; 1 plaça per a l’àrea de Farmacovigilància, Defectes de Qualitat i Comerç Exterior de medicaments veterinaris; 2 places per a l’àrea de Gestió de Procediments de medicaments veterinaris; i 1 plaça per a la Unitat de Gestió de Qualitat del Departament de Medicaments Veterinaris.

L´altre procés selectiu és per cobrir 3 places de l´Escala Tècnica de Gestió d´Organismes Autònoms, especialitat de Sanitat i Consum. La distribució per àrees de les places convocades és d’1 plaça per a l’àrea d’Inspecció de Normes de Correcta Fabricació i Bones Pràctiques de Laboratori; 1 plaça per a l’Àrea d’Inspecció de Bona Pràctica Clínica i Bones Pràctiques de Farmacovigilància; i 1 plaça per a l’àrea de Control de Medicaments.

Podeu trobar més informació a: www.administracion.gob o  www.aemps.gob.es