COVB

Actualitat/ Notícies

Convocades les subvencions 2022 destinades a entitats de protecció animal per serveis veterinaris

02/09/2022

El Ministeri de Drets Socials ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una convocatòria amb una quantia màxima d’1.994.841,52 euros per a entitats de protecció animal. L’objectiu és sufragar part de les despeses que hagin d’afrontar les entitats de protecció animal l’any 2023, en concepte de tractaments veterinaris i despeses en bens fungibles no inventariables per al desenvolupament de les activitats.

Més informació en aquest enllaç.

Us fem arribar també l’extracte de la convocatòria de les subvencions i les bases reguladores de les subvencions (article 3.3 de l’Ordre DSA/1045/2021, de 28 de setembre).