COVB

Actualitat/ Notícies

Consideracions del CCVC al programa VIOPET del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

14/02/2022

Des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i davant el “Dossier Veterinarios” realitzat per la Dirección General de Derechos de los animales dins el programa VIOPET, ens remeten les següents consideracions:

– Des de la Dirección General s’equiparan els animals identificats amb aquells que no ho estan, sense exigir en el seu cas la identificació per a ser incorporats dins del programa, el que resulta contradictori amb el plantejament del mateix Ministerio plasmat en el seu Avantprojecte de Ley de Protección y Defensa de los Animales. La manca d’identificació és també contrària a la normativa vigent, i per això la posició del Consell no accepta aquesta conducta i més tenint en compte que la identificació és obligatòria en gossos, gats i fures.

– S’apel·la a la vocació veterinària per exigir uns grans descomptes en les actuacions veterinàries que portin a terme aquells professionals que participin en el pla VIOPET.

El Consell aplaudeix que es posin en marxa les iniciatives com VIOPET, però no comparteix que des de l’Administració s’hagi de recaure en els professionals de la veterinària les despeses dels tractaments que requereixin els animals acollits dins d’aquest, apel·lant per això a la seva vocació per a imposar en alguns casos fins a un 50% de descompte mínim sense que es tracti d’un tractament d’urgència.

La professió veterinària no ha refusat en cap cas a la participació en aquestes iniciatives, això no obstant, rebutgem que les despeses d’aquestes hagin de recaure sobre els professionals, més encara quan els centres Veterinaris segueixen sense ser reconeguts com un servei sanitari, i gravats amb un IVA del 21%.