COVB

Actualitat/ Notícies

Comunicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural sobre prescripció errònia de fórmules magistrals

14/04/2023

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural té previst enviar, en els propers dies, una comunicació a aquelles clíniques veterinàries o veterinaris on s’ha detectat una pràctica errònia de la prescripció de fórmules magistrals, recordant la necessitat d’aplicar correctament la prescripció en “cascada” en cas de buit terapèutic.

Tant la normativa comunitària com estatal regulen que la prescripció i ús de fórmules magistrals ve condicionada per l’existència d’un buit terapèutic, que significa que no existeix un medicament fabricat industrialment per a aquella indicació i espècie animal. En cas que existeixi aquest buit terapèutic procedeix l’aplicació de la prescripció en “cascada”, que agrupa els medicaments en diferents nivells establint-ne un ordre de prescripció (Art.112 i 113 del R(UE)2019/6) i sent l’últim esglaó, el de les fórmules magistrals.

El Departament de Salut, autoritat competent en l’ordenació i control de les oficines de farmàcia, ha realitzat controls en aquelles que elaboren fórmules magistrals. En els controls han constatat que moltes d’aquestes fórmules magistrals corresponen a medicaments pels quals existeix una presentació comercial, per a altres espècies o per a altres malalties, o per a ús humà. És a dir, que la prescripció de la fórmula magistral no està justificada per un buit terapèutic i una aplicació correcta de la “cascada”.