COVB

Actualitat/ Notícies

Canvis en el procés d’exportació de gats i gossos Austràlia

15/09/2023

Des de l’1 de setembre de 2023 les exportacions de gossos i gats de companyia amb destinació a Austràlia han de portar el document ASE-3337. A més, a conseqüència de l’inici d’introducció del sistema de certificació digital per les autoritats australianes l’emissió es realitzarà sempre mitjançant el comandament “emitir-firmar” a fi que comencin a conèixer el sistema de signatura digital estatal. L’ASE-3337 incorpora, a més, el codi QR de verificació. Es recorda que, encara que s’emeti amb signatura digital, es continuarà fent la impressió en paper securitzat amb signatura i segell de manera convencional.

S’ha actualitzat la nota informativa, així com la informació al llistat de referència de CEXGAN.

Les autoritats australianes, a més de l’ASE-3337, també accepten els documents per a la verificació d’identitat i la declaració de la serologia de ràbia (Annexos 1 i 2 respectivament, inclosos en la nota informativa i en un document descarregable a CEXGAN en format Word. Per aquest motiu, no s’han d’usar els documents que si escau siguin facilitats a la web australiana per a aquests tràmits