COVB

Actualitat/ Notícies

Aprovat el procés inicial del Projecte de Creació del Registre de Professionals i Centres dedicats a la Clínica d’Animals de Companyia, “RECAC” i del Comitè Assessor per l’exercici Clínic amb Animals de Companyia del COVB

29/12/2023

La Junta de Govern reunida el passat 18 de desembre de 2023, va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

  • Primer: Aprovar inicialment el Projecte Inicial de modificació parcial del Reglament de Creació del Registre de professionals i centres dedicats a la clínica d’animals de companyia i del Comitè Assessor de l’exercici clínic amb animals de companyia del COVB.
  • Segon: Sotmetre a informació pública aquest acord, la Memòria justificativa i el text de modificació parcial del Reglament pel termini d’un mes a fi que es puguin presentar les oportunes al·legacions, suggeriments i esmenes.

Els documents es poden consultar a la web, en aquest enllaç, o a la Secretaria del Col·legi.