COVB

Actualitat/ Notícies

Ajudes al sector porcí, avícola i indústries agroalimentàries afectades per la guerra d’Ucraïna

30/12/2022

El Departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural ha aprovat ajuts temporals excepcionals destinats al sector porcí no integrat i determinades espècies d’aus i indústries agroalimentàries, que tinguin la condició de petita o mitjana empresa (PIME), afectades per les repercussions de la crisi bèl·lica a Ucraïna, corresponents al Programa per al desenvolupament rural (PDR) 2014-2022 (mesura 22).

L’objecte d’aquests ajuts és pal·liar la crisi derivada per l’augment dels costos energètics i el preu de l’alimentació animal en el sector del porcí no integrat, el sector de producció de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs i les indústries agroalimentàries de menys de 50 persones treballadores, en resposta a repercussions de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

Poden ser beneficiaris d’aquest ajut:

a) Les persones productores del sector porcí que exerceixen la seva activitat de manera independent i no en règim d’integració.

b) Les persones productores de galls dindi, guatlles, perdius i ànecs.

c) Les indústries PIME que es dediquin a la transformació i comercialització dels productes agrícoles previstos a l’annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) o del cotó, a excepció dels productes de la pesca, que no puguin ser beneficiàries d’altres línies d’ajuts establertes per motiu de la compensació de les pèrdues ocasionades per la crisi bèl·lica a Ucraïna.

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de desembre de 2022 a l’11 de gener de 2023, ambdós inclosos. L’ordre de bases estableix que les sol·licituds d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics (TAIS) a través de la pàgina https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23231-ajut-sectors-ramaders-industries-crisi-ucraina?category=729e213c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c. A l’apartat Normativa trobareu la resolució i l’ordre amb les bases reguladores d’aquests ajuts.