COVB

Actualitat/ Notícies

La prevenció de la leishmaniosi en gats és tant important como la canina perquè els veterinaris detecten un augment de casos

31/05/2024

1 de juny, Dia Mundial de la Lluita contra la Leishmaniosi

La prevenció de la leishmaniosi en gats és tant important como la canina perquè els veterinaris detecten un augment de casos

  • La leishmaniosi felina és menys coneguda que la canina i hi ha menys estudis sobre el seu diagnòstic i tractament.
  • Davant l’increment de la detecció de la leishmaniosi felina, tutors i veterinaris han de tenir més present aquesta malaltia tant en la prevenció com en el diagnòstic
  • El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona considera que cal extremar la vigilància i la prevenció permanent davant de la leishmaniosi perquè els mosquits que la transmeten ara circulen tot l’any a causa de l’augment de temperatures.

31 de maig de 2024.- La leishmaniosi és una malaltia zoonòtica que no només afecta els gossos, sinó també altres espècies com els gats, animals en què és menys coneguda. Tot i això, la detecció de la Leishmania spp. està augmentant en la població felina i els veterinaris fan una crida als tutors de gats perquè estiguin alerta. A més a més, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB), amb motiu del Dia Mundial de la lluita contra la leishmaniosi, que se celebra l’1 de juny, destaca que aquesta malaltia ha perdut el seu caràcter estacional donat que l’augment de temperatures afavoreix la presència dels insectes vectors que la transmeten, els mosquits flebòtoms, tot l’any.

La leishmaniosi és una malaltia parasitària causada per la Leishmania infantum. Aquest patogen es transmet per la picada d’un tipus de mosquit anomenat flebòtom, i es considera una zoonosi perquè de manera infreqüent es pot transmetre dels animals a les persones. La seva distribució geogràfica al món varia, però, actualment, és endèmica a la Conca del Mediterrani.

La leishmaniosi canina és més coneguda i està més estudiada, a Espanya es diagnostiquen anualment 31 casos nous per cada 1.000 gossos. Però el COVB aquest any vol posar l’èmfasi a la leishmaniosi en gats, ja que s’està detectant de manera més freqüent i amb presentacions molt variables.

“Tant als tutors de gats com als veterinaris ens costa pensar que un gat pugui estar afectat per aquesta malaltia, però tots dos l’hem de tenir més present. Als veterinaris ens toca sospitar-ne i incloure-la en els protocols diagnòstics.  I als tutors els toca la part de prevenció, tot i que no tenim unes guies tan clares com en gossos, recomanem desparasitar externament durant tot l’any tots els gats, també els gats que viuen dins de casa i sobretot als immunosuprimits. Actualment, a causa de l’augment de les temperatures, s’ha perdut l’estacionalitat dels mosquits vectors i poden transmetre la malaltia tant al gat com al gos durant tot l’any”, explica la Dra. Laura Izquierdo, veterinària i portaveu del Comité Científic del COVB.

Algunes recomanacions:

  • Els mosquits poden estar presents durant tot l’any i transmetre la malaltia a gossos i gats, per la qual cosa cal fer-ne una prevenció contínua.
  • Utilitzar antiparasitaris externs durant tot l’any. En el cas de gossos la pipeta mensual o el collaret semestral. En el cas de gats, el collaret és l’únic sistema provat per a la prevenció de la leishmaniosi.
  • Els gats immunosuprimits, tenen un risc més gran de desenvolupar la malaltia. Recomanem reforçar el sistema immunitari del gat amb una bona alimentació i consultar el veterinari de confiança en cas de dubte.

 

Tot i això, la prevalença clínica de la malaltia en gats continua sent menor que en gossos i aquests semblen ser capaços de controlar millor la malaltia, desenvolupant més infeccions subclíniques i de vegades, i són capaços d’eliminar-les sense necessitat de tractament.