COVB

Actualitat/ Notícies

Les zoonosis emergents protagonitzen la jornada del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya amb motiu del Dia Mundial One Health

10/11/2023

Amb l’objectiu de posar en relleu les zoonosis emergents i els riscos associats a aquestes, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) va commemorar el Dia Mundial One Health, 3 de novembre, amb una jornada sobre el present i el futur de les zoonosis emergents. A la jornada va parlar-se sobre el canvi climàtic i les malalties transmeses per vectors; el programa de vigilància i control del Virus del Nil Occidental a Andalusia; els reptes que comporten les zoonosis emergents en la medicina humana, i de la situació actual de la febre hemorràgica de Crimea-Congo. Va inaugurar la jornada Ramon Cedó, vicepresident del CCVC.

Accés al vídeo de la jornada