COVB

Actualitat/ Notícies

Regulació especial per a medicaments veterinaris d’ús en centres d’experimentació

15/03/2024

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat una nota sobre les particularitats reguladores dels medicaments veterinaris utilitzats als centres d’experimentació en relació amb el Reial decret 666/2023 sobre la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris.

El Reial decret 666/2023 s’aplicarà, en tot allò que fa referència a la distribució i dispensació dels medicaments veterinaris, fins que arriben al centre d’experimentació, de manera que s’hauran d’adquirir amb un full de comanda efectuada pel veterinari responsable del centre per ser dipositats a la farmaciola, garantint en tot moment una adequada traçabilitat dels medicaments veterinaris.

Els medicaments veterinaris d’aquesta farmaciola que s’utilitzin de forma terapèutica als animals d’aquests centres estaran subjectes a l’aplicació del Reial decret 666/2023. Mentre que els medicaments veterinaris destinats als procediments d’investigació, tenint en compte que aquests protocols ja tenen l’autorització prèvia de l’autoritat competent, se’ls considerarà exempts de l’aplicació del Reial decret 666/2023.