COVB

Actualitat/ Notícies

Webseminar: Bioseguretat en granges de bestiar boví: de la teoria a la pràctica

09/04/2021

El 22 d’abril a les 17.00h, el Consejo General de Colegios Veterinarios ha organitzat un seminari sobre bioseguretat, un dels assumptes centrals en matèria sanitària, tant per a impedir l’entrada de la malaltia com per a poder controlar la seva transmissió i difusió, reduint l’impacte sobre productivitat i funcionament de l’explotació.

En aquest seminari, i amb l’ajuda de Santiago Vega, Doctor en veterinària per la Universidad Complutense de Madrid, s’abordaran els conceptes generals sobre bioseguretat en granges de bestiar boví, les característiques d’un Pla de Bioseguretat, els punts crítics de bioseguretat externa i interna, en relació amb les instal·lacions i el maneig de granges de boví i es detallaran temes com el control de rosegadors i insectes, neteja i desinfecció, higiene i descontaminació d’aliments, aigua potable i aire.

La inscripció és gratuïta fins a arribar als 1.000 participants i es pot fer a través d’aquest enllaç