COVB

Actualitat/ Notícies

Vigilància passiva en èquids per a la detecció precoç de la Febre del Nil Occidental

14/05/2021

El Servei de Prevenció en Salut Animal de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya ha enviat un comunicat alertant de la importància de mantenir la vigilància en èquids que presentin una simptomatologia compatible amb la Febre del Nil Occidental i sobretot la comunicació i presa de mostres dels casos sota sospita per part dels veterinaris clínics, per tal de possibilitar una detecció precoç de la malaltia.

És per aixo que us demanen la vostra col·laboració i us adjuntem la nota informativa, el Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el Formulari d’enviament de mostres d’èquids al CReSA.

Recordem que durant els mesos de setembre i octubre de 2020, es van declarar 6 focus de Febre del Nil Occidental a Catalunya, mitjançant la detecció d’ IgMs enfront el VNO a 7 cavalls (6 explotacions) ubicats al Montsià, Segrià, Baix Camp i Alt Camp. D’aquests, un va ser detectat fruit del component de vigilància activa del Programa de Vigilància del VNO,  4 mitjançant la intensificació de la vigilància activa a la zona de detecció de casos de FNO i finalment en 2 cavalls es va detectar FNO fruit del component de vigilància passiva, duta a terme amb la col·laboració de veterinaris clínics.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb el servei de Prevenció en Salut Animal: salutanimal.daam@gencat.cat.

Nota Vigilància Passiva

Procediment Vigilància Passiva

Formulari Enviament Mostres