COVB

Actualitat/ Notícies

Text complet de l’avantprojecte de Llei de Protecció i Drets dels Animals

21/03/2022

Compartim el text de l’avantprojecte de Llei de Protecció i Drets dels Animals presentat pel Ministeri d’Afers Socials i Agenda 2030 i aprovat pel Consell de Ministres.

Aquest avantprojecte pretén integrar, coordinar i clarificar en una única norma de rang legal el règim jurídic en matèria de tinença i convivència responsable amb animals, lluita contra l’abandonament i el maltractament d’animals, impulsar l’actuació coordinada dels poders públics a favor del foment de la protecció i benestar animal i establir un sistema d’informació centralitzat en matèria de protecció animal com a instrument de col·laboració amb totes les entitats i administracions públiques.

La Junta Directiva del COVB, amb el suport del servei jurídic, estudiarà i farà les esmenes oportunes a l’avantprojecte i tindrà en compte totes els vostres suggeriments.

Avantprojecte de llei