COVB

Actualitat/ Notícies

Servei Català de la Salut, disponibilitat material

16/03/2020

Us annexem sol.licitud d’informació rebuda rebuda per part del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya en relació a la sol.licitud que han rebut per part del Servei Català de la Salut.

Hem rebut una trucada urgent per part del Servei Català de la Salut, que necessiten saber de forma urgent disponibilitat per part de les clíniques veterinàries del següent material:

· Mascaretes

· Guants

· Bates i monos

Us agrairïem que cada centre veterinari contestés amb les següents dades a l’adreça covb@covb.cat el més aviat possible.

 

NOM CENTRE VETERINARI:

ADREÇA:

NOMBRE DE MASCARETES:

NOMBRE DE GUANTS:

NOMBRE DE BATES/MONOS:

 

Us mantindrem permanentment informats/informades de la informació que ens remetin les autoritats competents relacionades amb aquesta crisis sanitària.