COVB

Actualitat/ Notícies

Sentència ferma que finalitza el recurs contra les eleccions del COVB

28/04/2023

Com a continuació de la nota informativa que ja es va publicar amb data 24 de març de 2023 sobre la Sentència dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, i, en compliment del que es va acordar a l’Assemblea General Extraordinària del passat dia 19/04/2023, s’adjunta còpia de la mateixa (degudament anonimitzades les dades personals en compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals).