COVB

Actualitat/ Notícies

Sentència en favor de la Veterinària en les places públiques de salut pública

12/01/2024

A instància del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, la justícia catalana va emetre una sentència que obliga l’Administració a explicar perquè s’exclou als veterinaris en convocatòries de places, les funcions de les quals, estan relacionades amb la salut pública i són similars a les que desenvolupen els veterinaris. Alhora, rebutja que la potestat d’autoorganització de l’Administració pugui per si mateixa donar cobertura en aquestes situacions discriminatòries.

Més informació: Circular 43 (weebly.com)