COVB

Actualitat/ Notícies

Seminari sobre citologia al COVB

21/01/2023

Aquesta setmana, el COVB ha acollit una sessió formativa sobre tècniques de laboratori, en concret sobre citologia amb el títol “Procesamiento citológico. Consejos para una correcta obtención de muestras para un estudio citológico” a càrrec d’Ana Gil, estudiant de doctorat en Producció in Vitro d’Embrions des de 2021 i especialitzada en l’estudi citològic de mostres de difícil interpretació.

En aquesta sessió es va explicar com realitzar una presa de mostres representativa per a l’estudi citològic i poder obtenir la màxima informació possible que ajudi a diagnosticar correctament i es van presentar diferents casos clínics.