COVB

Actualitat/ Notícies

Reunió dels veterinaris d’animals exòtics davant el projecte de Llei de protecció animal

13/02/2023

Divendres, 3 de febrer, va tenir lloc una reunió informal entre veterinaris especialistes en animals exòtics, i representants del COVB encapçalats pel seu vicepresident, Ricard Parés, per a analitzar el Projecte de Llei de protecció, drets i benestar dels animals, en aquells aspectes que preocupen a aquesta especialitat.

En aquesta reunió es van valorar les possibles vies d’actuació d’aquests veterinaris amb el suport de la Junta de Govern del COVB, si, com finalment ha succeït, s’aprovava la nova llei.