COVB

Actualitat/ Notícies

Reunió del COVB amb el col·legi d’advocats de Barcelona per explorar vies transversals de col·laboració i actuació

25/02/2020

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) continua les trobades amb altres col·legis professionals de la demarcació, amb la voluntat de cercar temes d’interès comú i possibles vies de col·laboració. Aquest mes de febrer ja es va produir una primera trobada amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB) i, els darrers dies, se n’ha produït una altra.

El vicepresident del COVB, Ricard Parés, es va entrevistar el passat dia 10 amb la degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), Maria Eugènia Gay. En la trobada, entre altres aspectes, van tractar la possibilitat de fer properament una trobada formal entre el comitès de protecció dels animals d’ambdues institucions, per tal d’explorar i establir sinèrgies en comú.