COVB

Actualitat/ Notícies

Reunió amb la delegada de govern per buscar sinèrgies i agilitar les exportacions d’origen animal

07/03/2021

El president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Ricard Parés, es va reunir amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera per presentar la feina de les entitats i buscar sinèrgies que facilitin la feina del veterinari col·legiat.

Un dels punts centrals de la reunió han estat les exportacions d’origen animal que surten de Catalunya i d’Espanya. En aquest sentit, cal destacar les dades publicades al CEXGAN, que indiquen que durant el mes de gener del 2021 Espanya va exportar 217.521 tones de productes càrnics. La xifra és un 79% superior a la del gener del 2020, període en què es van exportar 121.246 tones de carn.

Totes les exportacions d’origen animal han d’estar certificades per un veterinari i tenint en compte l’elevat volum d’exportacions i que és un mercat en auge, des del Consell vam posar damunt la taula la necessitat d’agilitzar els tràmits sanitaris i de dotar els veterinaris de l’administració de tots els recursos possibles.

També es va aprofitar la reunió per presentar a la delegada l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia, AIAC, una base de dades creada pel Consell el 1987 amb l’objectiu de fomentar la tinença responsable d’animals, que faciilita la localització de gossos, gats i altres animals domèstics extraviats o robats i compta ja amb gairebé un milió i mig d’animals inscrits.