COVB

Actualitat/ Notícies

Resolució JUS/1770/2023, de 19 de maig, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

02/06/2023

Amb data 30 de maig s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) la resolució JUS/1770/2023 que aprova la reforma dels estatuts (art 32/2 i 33). S’adjunta l’enllaç al Diari Oficial de la Generalitat que publica la citada resolució.

En compliment del compromís adquirit per la Junta de Govern, dins del termini dels quinze dies següents a la publicació de la reforma dels estatuts, es convocaran eleccions per a la renovació de la Junta.

Resolució