COVB

Actualitat/ Notícies

Reglament sobre el llançament de petards

17/06/2022

El Comitè Assessor per la Clínica d’Animals de Companyia i el Comitè de Veterinaris per la Protecció del Animals del COVB, amb el suport de la Comisió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) de l’ICAB han fet públic un document de posicionament sobre la pirotècnia i com afecta a les persones i als animals.

L’ús de petards i pirotècnia només està autoritzat quan tenen lloc en esdeveniments de caràcter cultural o festius. En general hi ha una prohibició genèrica (però no sempre) a les Ordenances de contaminació acústica o de convivència de l’ús de material pirotècnic fora dels esdeveniments expressament autoritzats o dels llocs i les hores assenyalades per fer-ho. Per fer compatible aquestes prohibicions genèriques amb l’ocupació o el llançament de petards durant els esdeveniments festius, els ajuntaments solen dictar bans on es concreten les condicions de l’ús de petards i un altre material (tipus de petards, localitzacions i horari). Ara bé, cal dir amb caràcter general que la regulació s’incompleix perquè no hi ha una vigilància estricta, fent gairebé impossible no patir-ne els efectes. A més, l´ús de petards no està limitat als dies de revetlla, fent que sigui possible sentir els petards alguns dies previs, tant de dia com de nit, i es continuïn sentint durant la revetlla i fins a alguns dies posteriors.

Aquí podeu accedir al comunicat