COVB

Actualitat/ Notícies

RD 465/2020 DE 17 DE MARÇ. ESTAT D’ALARMA

18/03/2020

Avui s’ha publicat al BOE el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta nova norma introdueix modificacions al Reglament aprovat el dia 14 de març de 2020 per reforçar la protecció de la salut pública i assegurar el funcionament dels serveis públics essencials.

Destaquem les següents novetats:

La circulació per les vies públiques per causa justificada s’ha de fer individualment, a excepció que s’acompanyi una persona discapacitada, menor, major o altra causa justificada.

Es reconeix expressament que els centres i clíniques veterinàries poden obrir al públic.

Afegeix que a criteri de l’autoritat competent es pot suspendre l’activitat si consideren que per les seves condicions comporta un risc de contagi.

S’exclou la obertura de perruqueries.

DESCARREGAR RD_465_2020