COVB

Actualitat/ Notícies

Publicació del contracte pel Servei de transport, de custòdia, alimentació i assistència tècnica veterinària d’èquids

30/06/2023

S’ha publicat a la pàgina web del perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya, el contracte major AG-2023-63 del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L’objecte d’aquest contracte és el servei de transport, de custòdia, alimentació i assistència tècnica veterinària, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris i recollida de cadàvers desglossat en dos lots:

  • Lot 1: Èquids confiscats a Catalunya durant 6 mesos
  • Lot 2: Èquids en dipòsit judicial a Catalunya

Si hi esteu interessat trobareu tota la informació per a presentar-se a la licitació en el següent enllaç.