COVB

Actualitat/ Notícies

Protocol de recomanacions d’actuació davant el risc de COVID-19 a indústries càrnies/escorxadors

19/06/2020

Les empreses del sector càrnic inclosos els escorxadors, han estat establiments designats com a essencials per al proveïment alimentari i no han aturat les seves cadenes de producció i distribució des de l’inici de la pandèmia.

Però al mateix temps, en un context d’emergència sanitària, cal garantir la convenient protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i els productes elaborats.

Per això, des de la Generalitat de Catalunya s’ha elaborat un ‘Protocol de recomanacions d’actuació davant el risc de COVID-19 a indústries càrnies/escorxadors’. S’hi inclouen consells relatius, entre d’altres, a Organització del treball, Limitació de visites externes i condicions d’actuació, Consideracions de caràcter d’higiene personal, Neteja i desinfecció, Consideracions d’higiene de caràcter general o comunitari, Cartells informatius o Trasllat dels treballadors.

El document, redactat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària conjuntament amb l’Agència Catalana de Salut Pública i el Departament de Salut de la Generalitat, es pot consultar AQUÍ.