COVB

Actualitat/ Notícies

Propostes per redefinir les normes de sanitat i protecció animal durant el transport

27/02/2021

El Comitè de Granges del COVB estudiarà la consulta pública prèvia oberta pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) per dur a terme la modificació del reial decret de normes de sanitat i protecció animal durant el transport.

La modificació d’aquest decret vol aclarir i concretar alguns punts del document actualment vigent sobre els requisits que han de complir els punts de sortida dels animals, així com les empreses que fan aquesta tasca, donat que la normativa de l’Unió Europea tampoc és prou precisa. Es volen definir les obligacions i responsabilitats de cadascun dels operadors que participen en aquest tipus de moviments per assegurar que el benestar dels animals no es vegi perjudicat en cap moment.

Les propostes i esmenes es poden enviar al Ministeri fins el 3 de març.