COVB

Actualitat/ Notícies

Procés participatiu per a l’elaboració de la nova Llei d’activitats cinegètiques de Catalunya

08/09/2023

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi informa que, en el procés participatiu per a l’elaboració de la nova Llei d’activitats cinegètiques de Catalunya, han finalitzat les 7 sessions de debat territorial (disponibles al portal participa.gencat.cat) per a ajudar a centrar els continguts que la nova Llei hauria de contemplar.

Ara comença una nova fase de deliberació sobre com incloure aquests continguts en la nova Llei mitjançant 2 vies de participació:

  1. El 27 de juny es va obrir un espai al portal participa.gencat.cat a través del qual podeu fer arribar les vostres propostes (enllaç). Poden ser propostes individuals o d’una entitat/col·lectiu.
  2. Les entitats o col·lectius grans poden fer una sessió autogestionada, per tal de fer arribar les seves propostes d’una manera col·legiada i estructurada. Teniu tota la informació a l’enllaç.

També s’organitzaran 5 seminaris amb un màxim de 25 persones convidades per la seva trajectòria, centrats en temes com: Compatibilització d’usos, Activitats cinegètiques i conservació, Danys i emergència cinegètica, Acreditació del caçador i Sanitat i benestar animal.

El termini per a fer arribar propostes finalitza el 31 d’octubre, sabent que:

  • Les propostes que arribin abans del 30 de setembre permetran alimentar els continguts dels seminaris.
  • Les propostes que arribin després del 30 de setembre es tindran en compte com aportacions del procés, però no podran alimentar els continguts dels seminaris.