COVB

Actualitat/ Notícies

Primer cas Febre del Nil Occidental en un cavall a València

26/07/2023

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha confirmat el primer cas de Febre del Nil Occidental (FNO) en un èquid a l’Estat espanyol. El cas s’ha detectat en un cavall que presentava simptomatologia clínica compatible amb FNO gràcies a la implementació del component de vigilància passiva en èquids i la investigació de la sospita clínica.

Es fonamental el paper dels veterinaris i veterinàries en la detecció de la sospita clínica i l’activació del procediment de vigilància passiva, comunicant qualsevol sospita clínica i procedint a la presa de mostres de l’animal afectat o del seu cadàver, si és el cas, amb la intervenció de les empreses de recollida de cadàvers.

Per facilitar aquest procés us annexem els documents específics del programa de vigilància de la Febre del Nil Occidental a Catalunya:

La detecció en èquids indica que hi ha una amplificació de la circulació vírica en la zona i que cal prendre les mesures de prevenció oportunes per evitar que mosquits infectats transmetin la malaltia a altres èquids i/o a les persones.

La majoria de cavalls infectats són asimptomàtics, però un percentatge baix emmalalteix quan el virus travessa la barrera hematoencefàlica, originant una encefalitis que pot cursar amb alguns dels símptomes següents:

  • comportament anormal amb afectació neurològica amb “headpressing”, “circling” i depressió,
  • fasciculacions musculars i/o musculocutànies,
  • atàxia (paràlisi-parèsia) i incoordinació o
  • una combinació d’almenys tres dels signes següents: dèficit i afectació dels nervis cranials, febre i/o debilitat.