COVB

Actualitat/ Notícies

Presentació de l’Avantprojecte de Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals i de la Red d’Ajuntaments per a la Protecció Animal (RAPA) a Mataró

02/10/2022

Ricard Parés, vicepresident del COVB, va assistir el 23 de setembre a una jornada de presentació de l’Avantprojecte de Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals i de la Red d’Ajuntaments per a la Protecció Animal (RAPA), organitzada per la Direcció General de Drets dels Animals del Govern estatal amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró.

L’objectiu de la jornada era posar en relleu la importància que tenen les entitats locals  vers les polítiques de protecció animal, així com poder explicar, en primera persona, els projectes que s’estan posant en marxa des del Ministeri de Derechos Sociales y Agenda 2030, i que tindran repercussió en les polítiques locals. A l’acte va participar el Sr. Sergio Garcia, director general de Drets Animals.