COVB

Actualitat/ Notícies

Ordre de retirada d’un lot del medicament veterinari FISIOVET solució per a perfusió (nº reg. 1162 ESP)

28/07/2023

El Ministeri de Sanitat ha adoptat la mesura cautelar de la retirada del mercat del lot 21244402 del medicament veterinari FISIOVET solució per a perfusió (núm. de registre 1162 ESP), el titular de l’autorització de comercialització del qual és B.BRAUN VETCARE, S.A.

Segons es descriu, el problema radica en un defecte de qualitat a causa d’una contaminació creuada de diversos medicaments fabricats en la planta de Rubí (Barcelona) durant l’esterilització en l’autoclau. La mesura s’aplicarà a nivell de majoristes, detallistes i veterinaris.

Descarregar nota PDF