COVB

Actualitat/ Notícies

One Health, el camí per avançar en la salut pública

14/09/2020

01 de Setembre de 2020 – 

En els darrers dies, els mitjans de comunicació i la societat han seguit amb atenció l’aparició de la malaltia causada pel virus de la febre del Nil Occidental i la febre de Crimea-Congo al sud de la península Ibèrica. Aquestes malalties que provenen dels animals i afecten els humans evidencien, una vegada més, la importància de coordinar la professió mèdica i la professió veterinària en el que des d’Europa s’ha batejat com “One Health” (Una sola Salut).

Cal repensar la salut pública. Les zoonosis –malalties transmissibles entre homes i animals– han estat sempre un camp molt important d’estudi i previsió: les vuit malalties que l’OMS considera la més gran amenaça per la salut pública provenen dels animals. Justament la malaltia provocada pel virus de la febre del Nil afecta principalment a les aus, però en ser transmesa a través d’un mosquit, pot afectar també a cavalls i a l’home. Així mateix, la malaltia de Crimea-Congo només es transmet per la picada de paparres.

Les zoonosis estan en vermell en l’agenda de la salut pública… Algunes com la tuberculosi o la brucel·losi, que fa poques generacions afectaven una part important de la població, han reduït el seu camp d’acció i ja no suposen el perill que representaven. Altres, com la leishmaniosi, si bé apareixen en percentatges molt baixos en la població humana, estan tenint una incidència creixent. I l’OMS vol erradicar la ràbia el 2030, essent la vacunació dels gossos una eina imprescindible per aconseguir-ho.

Veient aquests exemples, és important destacar la importància de la professió veterinària en el manteniment de la salut pública mundial, i de la importància de la seva integració en tot el sistema. En països en desenvolupament malalties com la malària són difícils de controlar i posen en risc l’economia local. En països desenvolupats, només cal veure les conseqüències de la COVID-19 per adonar-nos de la importància de disposar d’un sistema sanitari ben preparat, no només pel tractament dels malalts, sinó per prendre mesures de control i de prevenció eficaces i viables.

Massa sovint el paper del veterinari s’associa únicament a la salut dels animals, però la seva tasca va molt més enllà. En les malalties de transmissió directa dels animals, el professional veterinari pot determinar l’origen d’un brot, fer-ne la traçabilitat i aplicar mesures per evitar la seva propagació. Així mateix, el control veterinari és fonamental en el seguiment sanitari de tot el procés d’obtenció dels aliments (a les indústries alimentàries s’inspeccionen i s’avaluen tots els punts crítics i es realitzen controls dels productes que s’obtenen).

Encara que només es transmet entre humans i no es pot transmetre per via alimentària, la COVID-19 ha evidenciat l’important paper del professional veterinari: moltes de les mesures sanitàries que s’han aplicat en hospitals, residències i centres sanitaris per evitar la propagació de la malaltia són les que ja fa anys s’apliquen a les granges amb bons resultats: separació de la zona neta i la zona bruta, disseny de circuits que evitin el creuament entre elles, aplicació de mesures de bioseguretat en les instal·lacions, etc.

També cal recordar el paper dels laboratoris veterinaris en el control de malalties. En el món animal és habitual treballar amb poblacions molt grans i els laboratoris estan preparats per funcionar amb volums de mostres alts i amb rapidesa. Aquesta agilitat és fonamental a l’hora de seguir la traçabilitat de possibles brots i actuar amb agilitat per evitar la seva propagació. A més, en els laboratoris veterinaris es treballa rutinàriament fent diagnòstics amb la tècnica del PCR.

I la importància que tenen en el món de la investigació? A Catalunya hi ha equips de recerca que ja fa anys que treballen amb coronavirus. Alguns van titllar d’”il·luminats” a aquests investigadors, ara, en aparèixer la COVID-19, tothom ha corregut a cercar-los. El mateix ha passat amb moltes altres línies, com els equips que van apostar per fer recerca amb la pesta porcina africana quan Europa estava lliure; ara que ja corre pel nord del continent, estem a punt d’aconseguir una vacuna eficaç per aquesta malaltia gràcies al seu esforç.

El control de les malalties és, sens dubte, un dels grans avenços que ha fet la humanitat, i el nostre reconeixement als professionals de la medecina humana és total. Però en un món cada cop més globalitzat, on espècies animals que abans ni coneixíem actualment formen part dels nostres hàbitats naturals i urbans, el control de les malalties d’origen animal és fonamental.

Creiem que cal comptar amb el professional veterinari, només així podrem aplicar el concepte “One Heath” que la Unió Europea reclama des de fa anys. Una sola salut, una única manera de treballar, que integri sanitat, medi ambient i totes les espècies animals. “One Health” no és un eslògan, és l’única manera eficaç de treballar en el progrés de la salut mundial. Només cal que tots ens ho creguem. I l’Administració també.

 

Ricard Parés,

Vice-President del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)