COVB

Actualitat/ Notícies

Oferta laboral de l’Agència de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

03/06/2021

L’Agència de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ens ha fet arribar una oferta laboral per a personal veterinari com a funcionari interí amb un contracte laboral  de 37 hores setmanals per cobrir substitucions durant els mesos de juny a setembre.

Les tasques a desenvolupar són el control sanitari en escorxadors i sales d’especejament i la realització de les actuacions derivades del procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació de productes alimentaris en aquests establiments situats a la comarca de Girona.

Si esteu interessats podeu contactar amb l’Agència de Salut Pública a través d’Isidre Ferran Allué: isidre.ferran@gencat.cat

Més informació a la borsa de treball de la web del COVB.