COVB

Actualitat/ Notícies

Oferta de 80 places pel Cos de titulats superiors en Veterinària de la Generalitat

13/11/2020

Des del COVB us informen que avui s’ha publicat al DOGC una oferta de 80 places pel Cos de titulats superiors en Veterinària de la Generalitat de Catalunya per l’estabilització de l’ocupació temporal.

De l’ACORD GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020, destaquen les següents condicions:

  • Adjudicació de les places pel sistema de concurs oposició.
  • La valoració dels mèrits de la fase de concurs: 40% màxim de la puntuació assolible en el concurs oposició.
  • En la fase de concurs dels processos selectius per a l’accés, pel sistema de torn lliure, als cossos i escales esmentats es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant certificat ACTIC o equivalent. També seran objecte de valoració els serveis prestats en cossos o escales d’altres administracions amb funcions homologables, en el seu contingut tècnic i funcional, als cossos o escales objecte de convocatòria.
  • La resolució de la convocatòria de places d’aquesta oferta que estan ocupades interinament que s’adjudiqui a un/a funcionari/a de nou accés, comportarà el cessament de la persona que l’ocupava quan aquell/a prengui possessió.
  • Les convocatòries derivades d’aquesta oferta s’han d’executar en el termini de tres anys.

 

Podeu veure l’oferta de les places, AQUÍ.