COVB

Actualitat/ Notícies

Observacions al Projecte de Reial Decret pel qual es regula la distribució, prescripció, dispensació i ús dels medicaments d’ús veterinari

29/04/2022

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona ha fet arribar al Consejo de Colegios Veterinarios de España les seves Observacions al Projecte de Reial Decret pel qual es regula la distribució, prescripció, dispensació i ús dels medicaments d’ús veterinari.

Aquestes propostes han estat preparades amb l’assessorament de persones de reconegut prestigi i amb una llarga experiència professional en els diferents àmbits de la Veterinària, i esperem que ajudin a aconseguir les finalitats de lluita contra les resistències antimicrobianes d’acord amb la protecció de la salut animal.

Tanmateix, i atenent a les velles reivindicacions del col·lectiu veterinari, s’han afegit com a qüestió prèvia unes propostes de modificació del sistema de dispensació amb la finalitat que s’iniciïn els tràmits oportuns per modificar-los i adaptar-los als sistemes de nombrosos països del nostre entorn.

Aquestes observacions estan relacionades, per exemple, amb la qualificació del veterinari per a la dispensació de medicaments veterinaris, la possibilitat que el veterinari pugui vendre medicaments veterinaris als propietaris dels animals atesos i tractats per aquest professional i es posiciona en contra que les botigues de mascotes puguin vendre medicaments destinats a gats i gossos.

Us adjuntem la carta i document enviat perquè pugueu consultar-ne tots els detalls.