COVB

Actualitat/ Notícies

Obrim un procés de renovació dels membres del Comitè de Clíniques del COVB

29/02/2024

El termini de presentació de candidatures per a formar part d’aquest Comitè finalitza el dia 15 de març de 2024 (Veure Anunci de Convocatòria)

Totes les persones col·legiades que vulgueu presentar la vostra candidatura heu d’exercir la clínica d’animals de companyia. Haureu d’enviar una petició juntament amb un breu currículum vitae i una carta de motivació. Podeu presentar-les presencialment al COVB o per correu electrònic: covb@covb.cat

 

Objectius i actuacions del Comitè:

Els principals objectius del Comitè són:

  • Control i seguiment del Registre de centres veterinaris i clínics d’animals de companyia del COVB.
  • En coordinació amb la Junta, fixar les directrius de les línies d’actuació del Col·legi en el sector clínic.
  • Col·laborar amb la Junta i elevar propostes d’interès pel col·lectiu.  Clínica en donarà trasllat al Comitè de Deontologia als oportuns efectes.
  • Fer propostes de millora de l’exercici clínic d’animals de companyia.
  • Investigar les sospites de pràctiques irregulars o d’intrusisme professional i/o frau manifest.
  • Divulgar informacions i notícies d’interès i promoure protocols d’actuació.

Per més informació, podeu consultar a la pàgina Web el Reglament regulador d’aquesta comissió: ENLLAÇ

 

REGLAMENT REGULADOR