COVB

Actualitat/ Notícies

Obligació dels veterinaris de notificar a la Generalitat les agressions canines de les que en tinguin coneixement

01/03/2024

El Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures de matèria de gossos considerats potencialment perillosos, estableix l’obligació dels professionals veterinaris de notificar a la Generalitat les agressions entre gossos de què tinguem coneixement.

En aquest sentit, i per ajudar-vos a complir les vostres obligacions, podeu descarregar el “Formulari de notificació d’agressions per gossos” que també podeu trobar a la seu del COVB, per tal que, quan tingueu coneixement d’una agressió, el remeteu al COVB. Un cop rebuda la notificació, el COVB la incorporarà a un registre específic que hem creat amb aquest efecte i la remetrem a l’Administració.
https://www.covb.cat/serveis-a-veterinaris/servei/notificacio-dagressio-gos-a-gos/

Com ja sabeu, la postura de la professió veterinària a la normativa sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos és contrària, ja que se’ls criminalitza per les seves races sense que prèviament hi hagi cap informe epidemiològic que demostri la seva potencial perillositat i fins i tot en determinades ocasions criminalitza l’animal tan sols per tenir determinades condicions morfològiques. A més a més aquesta normativa s’ha demostrat del tot ineficaç en altres països.

Per tant, el fet que el COVB disposi de dades reals sobre les agressions dels gossos podria permetre traslladar en un futur propostes de reformes normatives a les autoritats competents per tal d’aprofundir en la seguretat, en la tinença responsable, de limitar al màxim els casos d’agressions i de disminuir els trastorns de comportament dels animals de companyia.

En definitiva, aquest senzill sistema de notificació d’agressions us facilitarà el compliment de les vostres obligacions legals alhora que permetrà a la professió veterinària demostrar la manca de rigor científic de la normativa reguladora dels animals de companyia.

Descarregar Document de notificació (pdf)