COVB

Actualitat/ Notícies

Oberta l’adjudicació del contracte: Controls veterinaris oficials ante mortem d’ungulats domèstics fora d’escorxador

28/04/2023

S’ha publicat el Contracte de Controls veterinaris oficials ante mortem d’ungulats domèstics fora d’escorxador en el següent enllaç: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/930dbb31-c5b2-49eb-9657-e1a39ef7492d/200037960

L’objecte d’aquest contracte és el servei d’assistència tècnica per a la realització de controls veterinaris oficials ante mortem en cas de sacrifici d’urgència d’ungulats domèstics fora d’escorxador.

Es tracta d’una delegació de tasques oficials que s’ofereix a totes les empreses que es vulguin presentar i compleixin amb els requisits dels plecs de prescripcions tècniques, plec de clàusules administratives i l’informe justificatiu.