COVB

Actualitat/ Notícies

Obert el període d’al·legacions al projecte de Reial Decret d’ordenació de nuclis zoològics fins al 4 de setembre

14/09/2020

31 de Juliol de 2020 – 

Del dia 27 de juliol fins al 4 de setembre és el període obert pel l’Administració Central per poder remetre observacions, suggeriments o comentaris al projecte de Reial Decret pel qual s’estableixen les normes bàsiques d’ordenació dels nuclis zoològics.

Aquest reial decret, l’àmbit d’aplicació del qual s’estén a tot el territori estatal, té per objecte dos punts principals:

Primer, establir les normes bàsiques d’ordenació dels nuclis zoològics en matèria d’infraestructura, maneig, condicions higienicosanitàries, de seguretat, requisits mediambientals i de benestar animal. I,segon, establir i regular el Registre de nuclis zoològics, així com els requisits i les dades mínimes per a l’autorització i registre dels nuclis zoològics.

Els suggeriments, al·legacions o observacions que es realitzin hauran de dirigir-se a l’adreça següent: bzn-mesaordenacion@mapa.es

Podeu consultar l’esborrany del projecte del Reial Decret d’ordenació de nuclis zoològics AQUÍ.