COVB

Actualitat/ Notícies

Novetats en el desplaçament de gats, gossos i fures de Rússia i Bielorússia

17/05/2024

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació informa que a partir del 16 de setembre de 2024 tots els gossos, gats i fures objecte de moviments comercials o no comercials procedents de Rússia i Bielorússia hauran d’aportar prova de la realització de la prova de valoració d’anticossos davant de la ràbia en els termes descrits a la normativa d’aplicació, en concret al Reglament (UE) 576/2013 per als moviments no comercials i el del Reglament Delegat (UE) 2020/692 per als moviments comercials.

Aquest fet és conseqüència dels incompliments reiterats en els controls oficials realitzats sobre els moviments tant comercials com no comercials de gossos, gats i fures procedents de Rússia i Bielorússia, que ha provocat que l’autoritat europea hagi retirat aquests països de la llista de països i territoris elaborada de conformitat amb l’Article 13 del Reglament (UE) 576/2013, i publicada a l’Annex II del Reglament (UE) 577/2013 relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d’animals de companyia i pel qual es deroga el Reglament ( CE) no 998/2003.