COVB

Actualitat/ Notícies

Noves obligacions pels establiments de venda d’animals de la ciutat de Barcelona

15/05/2020

Davant la suspensió de l’obertura dels establiments dedicats a la venda d’animals a causa de la declaració de l’estat d’alarma, i per tal de d’assegurar que les persones titulars o responsables dels establiments compleixen les condicions de benestar dels animals, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un Decret d’Alcaldia que estableix unes  mesures addicionals de control, que us resumim a continuació.

Per tant, els veterinaris i les veterinàries responsables del control sanitari i del benestar dels animals de les botigues, podeu difondre i col·laborar per tal que les persones titulars o responsables dels establiments d’animals ubicats a la ciutat de Barcelona traslladin urgentment a l’Ajuntament la següent informació:

1. Les mesures adoptades en els establiments, incloent la sistemàtica d’atenció diària dels animals presents a la botiga, el pla de socialització, i el pla d’actuació en el cas de malaltia d’un animal.

2. El nombre total d’animals presents a l’establiment  en data 14/03/2020, incloent albarans de compra, número de microxip, còpia del llibre de registre i còpia del passaport i/o cartilla sanitària.

3. Informació relativa als animals presents a l’establiment en la data de lliurament de la informació, incloent el número de microxip i una còpia del passaport i/o cartilla sanitària.

4. Informació relativa a la sortida d’animals de l’establiment en la data de lliurament de la informació, indicant el motiu de la sortida i amb còpia del llibre de registre.

El primer enviament s’ha de realitzar com a màxim el 26 de maig de 2020 a l’adreça opab@bcn.cat, indicant a l’assumpte: NOM BOTIGA_NÚM. NUCLI ZOOLÒGIC_SETMANA X CONFINAMENT.

Aquestes obligacions estaran vigents mentre els establiments de venda d’animals restin tancats al públic en aplicació de les mesures restrictives derivades de la declaració de l’estat d’alarma.

 

Descarregar PDF